Mikuláš Šveda - oficiální osobní stránky zakladatele SČP

Vítejte!

Tyto stránky jsem zřídil, abych se pokusil objasnit, co mě vedlo ke spuštění projektu stránek českých patriotů www.scp.cz. A tím předešel případné mediální manipulaci a dehonestaci mé osoby ze strany masmédií.

V posledních letech pozoruji vzrůstající frustraci občanů této bezesporu krásné země. A protože ani mě nenechává chladným, co se kolem nás děje, rozhodl jsem se investovat svůj čas a finanční prostředky do tohoto projektu.

Jeho cílem tedy je, stejně jako mnoha jiných, které sleduji na internetu, dát ostatním lidem na vědomí, že nejsou sami v pohledu na danou věc. Tedy na podivné jevy, které nás obklopují a jichž jsme součástí.

Cílem je rovněž probudit v lidech hrdost a sounáležitost se svou vlastí a chuť zapojit se do dění ve společnosti.

Věřím, že bych mohl alespoň malou měrou přispět k celospolečenské změně, kterou již vzhledem k aktuálnímu stavu veřejných věcí považuji za nevyhnutelnou.

Sametová revoluce mě zastihla v báječných 18 letech. O životě jsem toho po pravdě příliš nevěděl. Nicméně stejně jako před rokem 1989 mám i nyní dojem, že si až příliš často lidé něco myslí a něco jiného mohou, resp. je jim „dovoleno“ říkat… stali jsme se v pravdě novodobými otroky, otroky konzumu.

A stejně jako kdysi mnozí z nás vyměnili hrdost za stranickou legitimaci, i dnes tomu není jinak. Svou hrdost měníme za sliby všehoschopných politiků.

Domnívám se, že dění a situaci kolem nás je potřeba nejdříve důkladně rozklíčovat, zjednodušit a následně pravdivě pojmenovat. Tímto krokem je udělat srozumitelné co nejširšímu okruhu lidí.

Tento nelehký úkol na sebe berou každý den tisíce prostých lidí bez nároku na honorář. Ti se angažují, píší, přednáší nebo jinak pomáhají nastavit zrcadlo těm obrovským krizím hodnot i morálky, které se tak plíživě rozlezly do všech koutů naší společnosti.

Právě na tyto naše spoluobčany bychom na webu www.scp.cz rádi upozorňovali. Pokud je i vám tato myšlenka sympatická, pomozte prosím, tyto stránky spoluvytvářet. Třeba tím, že nám pošlete své tipy na osoby, o kterých se domníváte, že by na těchto stránkách neměly chybět.

Blog

Sdílejte tuto stránku se svými přáteli. Vyberte si sociální síť.

Přejít nahoru