Volby

Bylo by konečně dobré pohlédnout pravdě do očí a přiznat si to, co je nad slunce jasné. Tím mám na mysli neoddiskutovatelný fakt, že jsme si nikdy nebyli rovni a nikdy ani nebudeme.

Vždy a ve všech společnostech se lidé dělili a budou dělit na ty schopné, méně schopné a všehoschopné.

Jak se dnes ukazuje, pouze ¼ obyvatel této země vytváří hodnoty a živí de facto celou naši společnost. Pro tuto produktivní skupinu občanů se náš volební systém stává pohromou.

Jak dlouho vydrží jeden hostitel živit jednoho či více parazitů? To je spíše otázka vhodnější pro zoologa. Naprosto přirozené ale je, když se chce hostitel parazitů zbavit, než aby si je hýčkal. Což je samozřejmě v přímém rozporu s tím, co chtějí parazité.

Každý občan země má za určitých podmínek volební právo. To může být jedním z důvodů, proč se nemůžeme vymotat z toho začarovaného kruhu. Kdy zpravidla ti všehoschopní naslibují voličům hory doly a modré z nebe, přestože sami moc dobře vědí, že slibují nereálné. Ti méně schopní jim pak svým hlasem dají možnost vládnout dál.

A zatímco se těmto všehoschopným politikům podařilo v tichosti rozprodat, prohospodařit, zadlužit nebo rozkrást takřka všechno, co mělo nějakou trvalou hodnotu, hloupí občané stále věří, že stejní nebo jim podobní lidé vedou naši zemi k prosperitě.

Přitom jen hlupák prodá studnu, ze které pije, aby pak za tutéž vodu draze platil.

Bohužel takových případů jsou u nás stovky, možná i tisíce. Jsou přímým důsledkem hospodaření námi volených deprivantů s majetkem, na jehož tvorbě se žádným způsobem nepodíleli. Ke kterému necítí žádnou vazbu, ať už morální či historickou, a vidí v něm pouze zdroj pro posílení své moci.

Z mého pohledu je pouze jediná možnost, jak se z tohoto bahna vyhrabat ven. A tou je udělit volební právo pouze občanům, kteří platí daně.

Současně je nezbytné opustit stranickou politiku a začít volit osobnosti nebo konkrétní lidi z našeho okolí, které známe a v jejichž činy máme důvěru.

Velikou radost mi v tomto směru udělaly poslední komunální volby, ze kterých je patrné, že se již velká část občanů začíná intenzivně zajímat o dění kolem sebe a především o to, kdo hospodaří s jejich penězi.

Sdílejte tuto stránku, vyberte si platformu!