Právo

Tisíce naprosto zbytečných zákonů, vyhlášek a nařízení se u nás dnes stávají nástrojem pro těžce pochopitelnou šikanu občanů ze strany všech myslitelných úřadů.

Právníci si dokonce vytvořili svůj specifický jazyk. Nejspíše proto, aby kolem sebe vytvořili aureolu moudrých a stali se tak nepostradatelnými. Bohužel se jim to daří.

Protože i zákony a vyhlášky jsou psány  v tomto jazyce, stávají se pro normálního občana prakticky nesrozumitelné a nepochopitelné. Proto mu nezbývá nic jiného, než aby ve vlastním zájmu poníženě žádal o radu týkající se i nepatrného problému těchto novodobých vykladačů práva.

Mnozí z nich si pak za své často mizerné služby nechávají královsky platit. Paradoxem je, že ani státní úředník za výsledky své práce neručí nebo nenese prakticky žádnou odpovědnost. Pouze zase jen občan téměř vždy doplácí na hloupost a neschopnost jím zvoleného zástupce nebo přiděleného vykladače práva.

Na špatné vymahatelnosti práva se u nás velkou mírou podílejí i samotní soudci. U této doživotně jmenované a královsky placené elity občanů se jakékoliv formy odpovědnosti za špatně vykonanou práci nedočkáme. Až na naprosto ojedinělé výjimky. Stejně tak tomu je u policejních příslušníků nebo státních zástupců.  A tak se u nás soudí podle známostí jako v nějaké banánové republice.

Samostatnou kapitolou jsou pak exekutoři a jejich působení v naší zemi. Jsou to státem posvěcení vymahači dluhů, kteří se ruku v ruce s naší justicí stávají nástrojem na to, jak lze občana dlužníka legálně oškubat jako příslovečnou slepici a zašlapat ho ještě více do země. A co hůře, často jsou i nástrojem jak uměle či na zakázku stvořit dlužníka.

Tisíce špatně nebo neoprávněně nařízených exekucí a stovky do očí bijících nespravedlivých nebo neadekvátních rozsudků jsou každoročně příčinou naprosté ztráty důvěry veřejnosti v právo. To má být považováno za nástroj spravedlnosti.

Podobně jako tisíce jiných občanů i já jsem se na vlastní kůži již několikrát přesvědčil, že právo a pořádek jsou v naší zemi bez těch „správných kontaktů“ téměř nevymahatelné!

Sdílejte tuto stránku, vyberte si platformu!