Stát

Stát, to jsou zase jenom lidé! Lidé, které si platíme z našich daní a jsme přesvědčeni o tom, že nám usnadní naše životy nastavením jednoduchých pravidel a že dohlédnou na jejich dodržování. Ti, kteří těmito kroky povedou zemi k prosperitě a zdravé společnosti.

Po mnoha letech marného čekání na schopné vládce by bylo dobré si uvědomit, že je tomu přesně naopak.

Stát a s ním spojená byrokracie se nám v našich životech stává naopak překážkou. Zákony, které by mohly a měly být jednoduché, srozumitelné a snadno pochopitelné všem občanům, tito byrokraté neustále mění a komplikují. Nebojím se říct, že je záměrně kazí.

Nekonečné zástupy nepotřebných státních úředníků, stovky zbytečných úřadů a bezpočet samoúčelných tzv. neziskových organizací, se měrou vrchovatou podílí na hospodářském úpadku této země. Tito parazité, žijící na úkor daňových poplatníků a nevykonávající žádnou prospěšnou činnost, jsou největší překážkou prosperity.

Plně v duchu rčení „Dej blbci funkci a vymyslí lejstro“ se dnes byrokratická zátěž, dosahující obludných rozměrů, stává již neúnosnou.

Iluze všeobjímajícího státu pečujícího o své občany je skutečně pouhou velkou fikcí!

Nikoli centralizace a kumulace moci v rukou několika všehoschopných přisluhovačů novodobých miliardářů, ale naopak regionální správní celky, vedené místními patrioty, jsou, jak se dnes ukazuje, jedinou správnou cestou k prosperitě.

Tak jako to téměř před sto lety řekl Tomáš Baťa, největší podnikatel a český patriot.

Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva. Řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k dosažení tohoto cíle je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, si vybudují silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, než kterou získaly doposud. Kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu, a kdy mají proto nedostatek všichni.

Sdílejte tuto stránku, vyberte si platformu!