Média

V naší zemi, stejně tak jako v mnoha jiných „vyspělých zemích“, dochází prostřednictvím masmédií k velké manipulaci občanů.

Bohužel se na této situaci velkou měrou podílí i naše veřejnoprávní televize. Tedy ta služba občanům, kterou si navíc povinně platí. Aby se nakonec dozvěděli to samé, co z komerčních nebo zahraničních stanic.

Desítky zbytečných pořadů, do kterých jsou zváni vybraní představitelé státních struktur od politiků přes úředníky až po různé sociální inženýry, nám nemohou přinést vůbec nic.

Přeloženo do srozumitelné řeči – jedni darmožrouti si zvou jiné darmožrouty, aby nám neustále podsouvali názory typu:

  • Je třeba vybrat ještě více peněz na daních.

  • My víme mnohem lépe než ty, co potřebuješ, občane.

  • Musíme přijmout imigranty. Je to naše křesťanská povinnost.

  • Žít na dluh je normální, žijí tak přeci i jinde.

  • Dejte nám svůj hlas a pak už se o nic starat nemusíte. My se o vás postaráme.

  • Potřebujeme ještě více zákonů, předpisů, úřadů a úředníků.

  • Bojujeme proti korupci.

  • Vytvoříme nová pracovní místa.

  • Postaráme se o vaše bezpečí.

Tak často se tyto lži opakují v médiích, až se stanou normami. Ty pak bohužel mnoho občanů přijme za své, aniž by se nad nimi důkladně zamysleli. Myslím si, že právě tuto situaci nejlépe vystihuje rčení: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.

Jediným opravdu spolehlivým způsobem, jak předejít mediální manipulaci, je nesledovat televizi a masmédia vůbec. Pokud se jejich sledování nevyhneme, je dobré si naservírované informace ověřit. Toho bohužel drtivá většina naší populace není schopna.

Tímto způsobem ušetřené desítky hodin za měsíc věnujme raději sobě a svým blízkým. Naše rodiny jsou to jediné, na čem opravdu záleží. A jedině na ně se pak stejně jednoho dne, až tu naši krásnou zemi celou rozkradou, budeme muset všichni spolehnout.

Podle mého názoru je dnešní oligarchizace médií dalším krokem k nesvobodě slova.

Sdílejte tuto stránku, vyberte si platformu!